2014-10-11

En smed av damaskusknivblad från Damaskus - Damascus bladesmith from Damascus, where it all started...

Jag undrar vilken typ av kniv och svärdsblad denna damaskussmed tillverkade, finns några fortfarande kvar...


Inga kommentarer:

kommentera gärna