2015-01-30

Två nya gyuto japanska kockknivar i damaskstål och VG-10 för omskaftning...

Två japanska omskaftningsprojekt från Gekko i VG-10 och damaskstål. Den ena skall få skaft i desert ironwood, den andra är ännu inte spikad.


Inga kommentarer:

kommentera gärna