2014-08-31

Vad har jag för krav på knivar, samt världens vassaste/skarpaste knivar...

Det här med med knivar har fått mig att inse en del grejer genom åren, eller skaffat mig preferenser vad jag vill ha ut av en kniv. Dessutom de vassaste/skarpaste knivarna som finns.

Kniv av Mark
Dessa preferenser innefattar saker som konstruktion, typ av stål eller skärande material, skärpa, storlek och vikt, utseendet, hur den är att slipa och att sköta samt inte minst hur den är använda och hur den presterar.

Det här är naturligtvis bara mina personliga åsikter och synpunkter. Andra knivbrukare har helt andra uppfattningar och det är bara som det skall vara och acceptera.
Vi använder knivar på olika sätt, vi favoriserar olika typer, vi föredrar vissa stål framför andra, vi lägger ned mer eller mindre tid på att sköta dom o.s.v. Vi är alla olika och det skall naturligtvis även speglas i valet av knivar. Det är väl tur, tyckte vi alla lika skulle det bara finnas en typ av kniv för varje uppgift.

- Tack för den stora friheten och personligheten när det gäller valet av kniv / knivar.
- Tack för det stora underbara utbudet av knivar som knivtillverkare och knivmakare erbjuder oss brukare att välja bland.

Blad av Woody Blackwell - Nordeuropeisk typ av dolk knackad i
novaculite från Arkansas.
I lite olika inlägg framöver kommer jag att ta upp några av de olika preferenserna jag har på knivar och vad jag föredrar. Kommentarer till dessa framtida inlägg (även till nuvarande) är välkomna, då jag vill höra era erfarenheter och synpunkter.

Jag tänkte börja med det som är viktigast och som gör en kniv skärande nämligen eggen. När man tänker på en skärande egg så är det onekligen olika stål som först  kommer i åtanke, även om det finns forntida och nya material för att få en bra skärande egg att även ha i åtanke.
Som exempel i det här inlägget kan jag inte låta bli att ta upp det första effektiva skärande verktyget som människan använde främst under stenåldern, men som används än i dag, nämligen flintkniven eller knivar i obsidian och andra material som man kan knacka fram en egg på.

Kniv av Mark
Frågar man en knivexpert vilket som är den absolut vassaste kniven, den med den mest effektiva skärande eggen så hamnar man i samtal där olika stålsorter diskuteras, eventuellt kommer någon även att ta upp keramiska blad. Men alla dessa experter är helt ute och cyklar då den absolut vassaste kirurgiska kniven som finns att uppbringa är de som är tillverkade i flinta eller obsidian. Skalpeller i stål är inte ens i närheten, gamla upphittade knivar och pilspetsar i flinta är lika vassa i dag som när de en gång tillverkades för ca: 5000 år sedan.

Blad av Woody Blackwell - Blad av Rosstyp i vilt randad flinta från Polen.
Om man förstorar upp en egg från en stålskalpell i ett mikroskop så får den ganska snart en taggig, ojämn och rundad struktur. Om man gör samma sak med en obsidianskalpell under ett elektronmikroskop (med mångfalt gånger större förstoring) är eggen fortfarande jämn och slät. Denna skärande egg är endast ungefär 3 nanometer* i tjocklek. Man säger att en egg i obsidian går ut i noll.
Vad har då detta otroligt skarpa instrument för användningsområde, har det någon praktisk användning över huvud taget? Utan tvekan ja, obsidian används i skalpeller för ögonoperationer då de ger bättre och jämnare snitt än de vanliga stålskalpellerna. Obsidianskalpeller är dessvärre inte godkända att användas i kirurgi i flera länder.

Blad av Woody Blackwell - Spetsar med naturliga färginslutningar i flinta
 från Flint Ridge chert (typ av flinta).
Naturligtvis har detta skärande verktyg vissa nackdelar som gör det olämpligt att användas i knivar för dagligt bruk. Det fodras stor skicklighet och erfarenhet för att knacka fram ett flintblad, det är sprött och spricker lätt, det lossar lätt flisor (även om det bildas en ny egg), så det är därför olika typer av stål är de nuvarande herrarna på täppan och så kommer att förbli i lång tid framöver.

Bilder på sidan. Visst är de snygga och visar prov på en fantastiskt hantverksskicklighet.
Klicka på bilderna för större format

Länk till Mark
Länk till Woody Blackwell

* En nanometer är en miljondels millimeter, att jämföra med en typisk atom som är drygt 0,1 nanometer i diameter.

Pilspetar av Woody Blackwell - Fungerande pilspetsar på cederträpilar. Den längst
till vänster fällde ett vildsvin på 45 kg. Den högra spetsen är i flinta från Knife River.
Den vänstra och den i mitten är gjord av glas från datamonitorer. Ironiskt med ett
stenåldersvapen tillverkat av ett high-techmaterial.

Inga kommentarer:

kommentera gärna